Vad är lantbruk?

I dagens samhälle har det blivit alltmer vanligt att flytta in till städer varpå det lantliga livet till viss del har lämnats åt sidan. Dock finns det människor som fortfarande tycker om att bo ute på landet, både i Sverige…

Svenska lantraser

De flesta känner till några svenska lantraser men få har nog koll på exakt vilka djur som omfattas av detta begrepp. De svenska lantraserna kallas för husdjursraser och de djur som ingår i denna kategori uppfyller alla kriterier som myndigheten…

Framtidens Jordbruk

Utrotade arter och framtidens jordbruk Många arter har blivit utrotade eller är idag utrotningshotade på grund av att deras revir minskat, vilket till stor del berott på att människan omvandlat dessa habitat till odlingsmark. Allteftersom världsbefolkningen ökat har behovet för…

En ny medvetenhet

Under den senaste tiden har det debatterats en hel del om hur vi svenskar är dåligt förberedda för en kris när det gäller mat. Det är mycket märkligt. Vår grad av självförsörjning är näst intill utplånad och ett faktum är…

Traktor skördar

Spannmålsodling i Sverige

I Sverige så odlas det väldigt mycket spannmål. Spannmål är sädesslag som används som mat och näring för både människor och djur. Bönder arbetar under stora delen av året för att odla så mycket spannmål som möjligt. I Sverige så…