Lantbruk i Sverige

Av hela Sverige befolkning är det cirka 2 procent som ägnar sig åt arbete inom lantbruk. Siffran innebär ungefär 171 000 svenskar som arbetar med all form av jord- och lantbruk. Lantbruk innebär nyttjandet och odling av grödor och spannmål samt uppfödning av djur för slakt, äggproduktion eller för tillverkning av mjölkprodukter.

Att ta ansvar för jorden och djuren

Med ständigt växande klimatproblem har vi en global, ökad medvetenhet inför klimatförändringarna. Svensk jordbruk omfattas av EUs jordbrukspolitik och Jordbruksverket i Sverige ansvarar för att sätta upp riktlinjer och regler för allt lantbruk i Sverige. I Sverige har vi, jämfört med en del andra länder, en hög kvalitet på vårt lantbruk. Något vi kan vara stolta över i Sverige är att vi har en god kvalitet på produktionen och en human djurhållning som tar hänsyn till djuret. Att hålla en hög kvalitet på både produkter och tillverkning lönar sig i längden. Allt fler bönder väljer att även ha ekologisk produktion. När man riktar in sig på ekologiska produkter, innebär det att djur och växter har en trivsam miljö, att minska användningen av skadliga besprutningsmedel och producera mer mat lokalt. Äger man ett lantbruk eller ett hus, är det viktigt med en bra inomhusmiljö. Många byggnader, särskilt lite äldre, kan ha hälsoskadligt radon. För att avlägsna detta giftiga material från byggnaden behöver man professionell hjälp. Då kan man med fördel anlita radea för att få en riktigt bra inomhusluft. Både djur och människor mår bättre av ren inomhusluft utan farliga ämnen och material.

Smarta lösningar inom svenskt lantbruk

Allt mer moderna lösningar inom det svenska jordbruket, har förenklat vardagen för bönderna. Förr skördade man höbalar för hand och det var både tidskrävande och tungt. Idag har vi praktiska maskiner som samlar upp höet automatiskt och packar in det i vit plast, redo att hämtas upp. Fördelen med dessa stora, färdiga förpackningar, är att de skyddar även mot fukt, regn och varierande väderlek. Man ser idag innovativa lösningar för jordbruket som gör att våra svenska bönder både spar pengar och tid. Vi kan även genom dagens teknik inom jordbruket, avlasta miljön och arbeta mer klimatsmart.

Det finns många bönder som väljer att istället arbeta småskaligt. Det finns inga hinder för att välja en mindre produktion. Vill man starta ett småskaligt lantbruk är det bra att tänka på vissa faktorer. Det är viktigt att ha en passion för produktion och mat, skaffa kunskap om marknaden och ha en god planering samt gärna en bra nisch. Småskaliga lantbruk främjar både mångfalden av insekter och vilda växter. Ett litet lantbruk låter naturen andas då man inte använder storskaliga besprutningsmetoder. På så sätt bidrar man till en hållbar miljö och lokalbefolkningen kan avnjuta fina, välsmakande produkter.