Lantbrukare genom tiderna

Som de flesta känner till så har vi gått från att nästan alla var lantbrukare till att det i stort sett är tvärtom. Nu är det inte så många som är lantbrukare i Sverige. Nu finns det endast 16 000 lantbrukare i Sverige som arbetar med lantbruk på heltid och det är tänkt att de ska försörja oss andra med alla råvaror. Nu importerar vi otroligt mycket till Sverige men det som produceras här görs av dessa människor. Antalet sjunker ständigt och det är för att gårdarna blir större och större och dessutom mer effektiva. Nu går det att bedriva ett större areal själv och sköta fler djur själv. Lantbrukaren har maskiner till sin hjälp och det finns robotar som mjölkar korna och självkörande skördetröskor. Förr så hade nästan varje person ett eget litet lantbruk med några kor, ett par grisar och kanske höns för att kunna klara sin egen produktion.

För att klara sig som lantbrukare så är det bra att ha en relevant utbildning. Det går att få på speciella lantbruksuniversitet. Det är inget tvång att ha en utbildning och det finns absolut de lantbrukare som har lärt sig av erfarenheter och kanske äldre generationer och inte behöver gå på universitet. Det blir allt vanligare dock och det kan hänga ihop med att lantbrukarna måste hänga ihop med tekniken för att kunna överleva. Nu räcker det inte att kunna bondepraktikan och ha en känsla för när saker ska göras på gården. Även lantbruket har digitaliserats och effektiviserats. Det kan man lära sig genom en utbildning. Då får man naturligtvis också lära sig en massa saker om olika grödor, växter och när allt ska skördas. Det ställs stora krav på en lantbrukare att vara kunnig inom många områden. Hen ska kunna teknik till viss del men även hur man lagar en traktor.