Installera laddboxar på landsbygen

De senaste åren har marknaden för elbilar vuxit snabbt och mängden elbilar på landsvägarna blir hela tiden fler. Även om elbilarna ännu står för en minoritet av alla bilar är det bara en tidsfråga innan det här förändras. Eftersom allt…

Lantbrukare genom tiderna

Som de flesta känner till så har vi gått från att nästan alla var lantbrukare till att det i stort sett är tvärtom. Nu är det inte så många som är lantbrukare i Sverige. Nu finns det endast 16 000…

Lantbruk i Sverige

Av hela Sverige befolkning är det cirka 2 procent som ägnar sig åt arbete inom lantbruk. Siffran innebär ungefär 171 000 svenskar som arbetar med all form av jord- och lantbruk. Lantbruk innebär nyttjandet och odling av grödor och spannmål…

Starta lantbruk med app?

Är du igång att starta upp ett lantbruk eller har du kanske planer på att göra det? I så fall kan det vara bra att känna till vilka olika typer av hjälpmedel som finns att tillgå. Exempelvis kan man utnyttja…

Vilken klädsel klär en bonde?

De flesta aktiviteter i livet har sin egen klädsel, alltifrån löpning till yrken av olika slag. Men vad ska man ha för klädsel när man ska bedriva lantbruk? Måste man ha speciella kläder på bondgården? Kläder för bonden Att vara…

Odling i Sverige

Det svenska lantbruket har sedan många år tillbaka varit en mycket stark industri. Historiskt sett så har Sverige varit mycket bra på att odla sina egna råvaror, exempelvis råg och vete. På senare dagar har denna tradition förts vidare då…

Vad är lantbruk?

I dagens samhälle har det blivit alltmer vanligt att flytta in till städer varpå det lantliga livet till viss del har lämnats åt sidan. Dock finns det människor som fortfarande tycker om att bo ute på landet, både i Sverige…

Svenska lantraser

De flesta känner till några svenska lantraser men få har nog koll på exakt vilka djur som omfattas av detta begrepp. De svenska lantraserna kallas för husdjursraser och de djur som ingår i denna kategori uppfyller alla kriterier som myndigheten…