Vad är lantbruk?


I dagens samhälle har det blivit alltmer vanligt att flytta in till städer varpå det lantliga livet till viss del har lämnats åt sidan. Dock finns det människor som fortfarande tycker om att bo ute på landet, både i Sverige och utomlands. Men på grund av att dessa blir färre och färre så har det bidragit till en viss okunskap hur naturen och lantbruk fungerar. Således syftar denna artikel till att förklara vad lantbruk är, dess syfte och vilka nyttor det har.

Vad har lantbruket för syfte?

Lantbruket i Sverige och utomlands har ett mycket viktigt syfte. Detta är framförallt att odla fram de grödor som behövs, men också att se till att vi får kött och mjölk på bordet. I princip allt vi äter kommer från någon typ av lantbruk.
Förr i tiden var det mycket vanligare att vara lantbrukare då stora städer ännu inte fanns. På grund av att fler människor flyttar in till städer så har dagens lantbrukare ett mycket viktigaste syfte, nämligen att hålla igång lantbruket så att det faktiskt finns någon som kan odla vår mat och ta hand om boskapet.

Tufft att vara lantbrukare


Att vara lantbrukare är inte ett jobb. När man bor i staden kan man exempelvis ha byggare som kommer hem till en och fixar fel i lägenheter. Men som lantbrukare så måste man oftast fixa på sin gård helt ensam, detta på grund av att det kan vara långt till närmsta stad. Dock har hemsidor som Buildor gjort det enklare för lantbrukare och andra som bor ute på landet att köpa byggmaterial. Detta då man kan beställa hem olika varor och slippa köra till ett byggvaruhus. Således kan man nu slippa att ens köra iväg för att få de varor som man önskar.

Vad gör en lantbrukare?

Att vara lantbrukare kan innebär en mängd olika saker. Det kan exempelvis innebära att man har kossor vilka man mjölkar för att sedan sälja mjölken. I dessa fall har man ofta också mark varpå kossorna betar för att få mat i sig. Det är även vanligt att ha mjölkmaskiner som mjölkar kossorna så att man inte behöver mjölka för hand.

Däremot behöver man inte nödvändigtvis ha djur för att vara lantbrukare. Istället kanske man endast har mark. I dessa fall är det vanligt att hyra ut denna till andra bönder med djur. Men det finns även möjlighet att odla på sin mark och därefter sälja exempelvis potatis eller havre. Något som är viktigt att ha i åtanke är att odling kan ta lång tid och det är ofta en utdragen process som sträcker sig över flera månader. Således är det ett ganska tufft arbete som också kan påverkas av vädret.