Att driva ett lantbruk

I dag kan man se att alltfler söker sig ut på landet. Det blir allt mer vanligt att man vill kunna livnära sig själv. Man vill kunna odla egen mat, föda upp djur och kanske elda i en vedspis, men att driva ett lantbruk är ingen dans på rosor oavsett vilken inriktning man vill ha. Det finns en hel del saker att tänka på.

Rätt kläder


Ska man kunna driva ett lantbruk och sköta en del sysslor själv gäller det såklart att man har rätt kläder. Att titta hos Garphyttan kan vara ett alternativ. Där finns det plagg som passar både för skogspromenaden, för arbete i traktorn och för jakt samt annan fritid.
Kläderna bör vara tåliga eftersom man ofta kan behöva krypa på knä, klättra och ta större kliv. Det kan också hända att man river sig på buskar, grenar och annat. Det slitaget bör inte vara något problem för plaggen man väljer.

Utrustning och maskiner som behövs

Om man har ett lite mindre lantbruk kanske det räcker med en traktor, någon plog och liknande. Har man däremot en stor gård med många djur, massor av åkrar, skog med mera kan det vara bra att ha flera jordbruksredskap. Ett par traktorer, redskap för sådd och skörd och kanske någon skogsmaskin kan behövas. Om man planerar att odla sitt eget foder kan det krävas en hel del olika maskiner för att man ska kunna torka, transportera och skörda det på ett effektivt sätt. Det kan kosta en hel del pengar att köpa in allt men i de allra flesta fall är det pengar man kan tjäna igen genom att slippa köpa in foder, eller genom att sälja det man lyckats skörda.

Bedriva jakt på ägorna

Om skog tillhör lantbruket kan det vara en idé att bedriva jakt där. Man kan antingen jaga själv, eller så arrenderar man ut jakten. Kanske kan man få tag i en del kött genom att jaga på egen hand, men å andra sidan kan en utarrendering ge en hel del extra inkomster.

Djurhållning


Om man har djur i sitt lantbruk gäller det att ta hand om dem ordentligt. Man måste följa de riktlinjer Jordbruksverket tagit fram, annars kan man straffas med djurförbud och djuren kan tas ifrån lantbrukaren. Det kan orsaka en ekonomisk katastrof.

Nackdelar med att driva lantbruk

Det finns en hel del fördelar med att driva ett eget lantbruk, men det finns också några nackdelar. En sak man bör se upp med är till exempel smittor och sjukdomar. Om en sådan tar sig in på gården kan följderna bli katastrofala. Dessutom bör man ha god koll på sin ekonomi. Det finns ett par bidrag och stöd man kan söka när man driver ett lantbruk och det kan hjälpa till en del.