Odling i Sverige


Det svenska lantbruket har sedan många år tillbaka varit en mycket stark industri. Historiskt sett så har Sverige varit mycket bra på att odla sina egna råvaror, exempelvis råg och vete. På senare dagar har denna tradition förts vidare då privatpersoner enkelt kan köpa drivhus och odla egna grönsaker och frukter. Detta är också en bra idé när man inte kan odla på vintern. Därför kommer denna artikel diskutera odling i Sverige, samt olika lösningar på hur man kan odla på vintern.

Storskalig odling


När det kommer till mer storskalig odling i Sverige så är det uppenbart att detta kräver stora ytor. Dessa går generellt sett bara att bruka på våren, sommaren och hösten. Anledningen till detta är att det blir för kallt på vintern vilket gör att inget kan växa. Därför följer odling i Sverige en viss säsong, vanligtvis så vänder man jorden på våren och sår fröna. Därefter växer odlingarna under sommaren innan man skördar mot slutet av sommaren.

Vad kan man odla i Sverige?


Vad som kan odlas beror helt och hållet på vilken säsong det är. I Skåne är det exempelvis vanligt att odla raps under våren, varpå rapsen skördas under den tidiga sommaren. Därefter kan bönderna återigen bruka jorden för något annat under sommaren. Andra viktiga råvaror är också råg, vete och sockerbetor. Från lantbrukarnas sida är det viktigt att odla grönsaker och råvaror som kan kombineras med säsongerna.

Den senare tiden har det blivit populärt att köpa olika typer av drivhus och växthus för att kunna odla året runt. I dessa typer av hus så hålls nämligen värmen, vilket gör att växterna inte dör även om det är kallt där ute.