Framtidens Jordbruk

Utrotade arter och framtidens jordbruk Många arter har blivit utrotade eller är idag utrotningshotade på grund av att deras revir minskat, vilket till stor del berott på att människan omvandlat dessa habitat till odlingsmark. Allteftersom världsbefolkningen ökat har behovet för…

En ny medvetenhet

Under den senaste tiden har det debatterats en hel del om hur vi svenskar är dåligt förberedda för en kris när det gäller mat. Det är mycket märkligt. Vår grad av självförsörjning är näst intill utplånad och ett faktum är…

Traktor skördar

Spannmålsodling i Sverige

I Sverige så odlas det väldigt mycket spannmål. Spannmål är sädesslag som används som mat och näring för både människor och djur. Bönder arbetar under stora delen av året för att odla så mycket spannmål som möjligt. I Sverige så…

Bönders fritid

Bondeyrket är mycket speciellt såtillvida att man bor på sin arbetsplats, och att arbetet upptar större delen av ens tid. Dessutom måste man vara redo att hoppa in och arbeta när som helst – om något akut händer med exempelvis…

Hur lever ekologiska kor?

Att vara ekologisk mjölkbonde innebär att man ska se till att ens kor får leva så naturligt som möjligt, det vill säga enligt deras instinkter och naturliga beteende. Något som många inte tänker på är till exempel att kon är…

Olika typer av jordbruk

Människans förmåga att tämja och förädla naturen är förunderlig. I och med detta har många olika typer av jordbruk uppstått, allt eftersom människan har skapat sig olika behov. Spannmål Det första jordbruk som har kunnat hittas på olika arkeologiska fyndplatser…