Framtidens Jordbruk

Utrotade arter och framtidens jordbruk


Många arter har blivit utrotade eller är idag utrotningshotade på grund av att deras revir minskat, vilket till stor del berott på att människan omvandlat dessa habitat till odlingsmark. Allteftersom världsbefolkningen ökat har behovet för odlingsmark nått skyhöga nivåer och denna omvandling är inte längre hållbar. Ett exempel på detta är människans avverkning av skogar (särskilt i Sydamerika). Alla känner väl till Amazonskogen, en av de äldsta men, i modern tid, även snabbast krympande skogar på vår jord.

Så hur undviker man denna massutrotning av olika djurarter som vi rör oss mot idag? Möt det svenska företaget som har svaret. Plantagon är ett av de första svenska företagen som implementerat vertikalt jordbruk som ett hållbart och storskaligt alternativ till traditionellt jordbruk. Vertikalt jordbruk är ett koncept som för många låter helt absurt och obegripligt. Hur sår och skördar man odlingsmark vertikalt? Plantagon kom att upptäcka att man inte behöver skörda marken på traditionellt vis, och att det på så sätt blir mer effektivt.

Vertikalt jordbruk förbrukar en tiondel av vattnet och andra resurser som krävs för att producera samma resultat på traditionellt vis. Plantagon har som mål att integrera höga växthus med kontor, hem och köpcenter. Detta kommer även dra ner på kostnader av transport, eftersom man får tillgång till allt på nära håll, i t.ex. sitt lägenhetshus.

När kommer vertikalt jordbruk implementeras?


Hur långt i framtiden kan detta komma att implementeras? Man behöver faktiskt inte gå fram i tiden alls. Plantagon i Linköping är redan idag upptagna med att odla grönsaker genom att nyttja modern teknologi och det som man idag kallar för “urban farming”. Plantagon har även som mål att med hjälp av sina innovationer sänka kostnaderna för mat och minska användningen av pesticider.

Plantagon vill träna upp 100 “stadsbönder” fram till år 2020 för att skapa nya jobb och möjligheter för folk som är intresserade av att göra förändringar i hur vår mat produceras. Med den hjälp bemanning stockholm har att erbjuda i form av t.ex. bemanningsföretag är det enkelt att träna upp nya bönder. Bönder kommer med Plantagons vision inte behöva leva utanför städerna, utan kan bo nära både sin mark och sitt lokala köpcenter.

Sammanfattning

Genom att använda oss av vertikalt jordbruk räddar vi inte enbart vår planet, utan vi bidrar dessutom till hälsosam organisk mat till en rimlig peng för alla människor. Vertikalt jordbruk kommer att vara vägen framåt och leda till stora förändringar globalt.