Bondgårdens historiska utveckling

För 6000 år sedan, under stenåldern, började våra förfäder odla grödor och hålla tamboskap i stället för att leva som jägare och samlare. Det har skett en hel del med jordbruket sedan dess, det går knappt att jämföra en bonde som gjorde allt för hand, med väldigt begränsad tillgång till verktyg och en modern bonde idag, som har en mängd avancerad teknologi till hjälp. De stora förändringarna inom det svenska jordbruket berodde till stor del på två saker. Den ena var storskiftesreformen som genomfördes i början på 1800-talet och som ledde till att bönderna fick större och mer sammanhängande mark att odla. Det här ledde till att bondgårdarna kunde bli mer effektiva. Det andra var att man uppfann nya och bättre redskap, som plogen och harven, vilket ökade produktionen, och fick jordbruket att växa.

Industrierna tog fart

Tack vare effektiviseringen av jordbruket fick ekonomin en ordentlig skjuts och ett nytt Sverige växte fram. Industrialiseringen i städerna ledde till att allt fler lämnade jordbruket och tog anställning i fabriker. I början av 1900-talet arbetade 50 procent av de arbetsföra svenskarna i jordbruket, idag är de under 2 procent. Från 1950-talet och fram till idag har bondgårdarna minskat i antal i rask takt, samtidigt som produktionen har ökat. Det beror på rationaliseringar inom jordbruket. Större jordbruksarealer tillät mer effektiv odling, man hade mer kunskap om gödsling samt om hur man bättre avlar och utfodrar djuren. Bönderna hade också tillgång till bättre maskiner, som gjorde att det behövdes mindre arbetskraft på bondgården, och bonden sparade naturligtvis pengar på detta. Just den nya teknologin som ständigt har varit under utveckling har lett till stora förändringar av bondens arbetsvillkor. Under 1700-talet började man använda järn för att tillverka plogar, något som gjorde stor skillnad för bönderna. Idag är det andra typer av teknologiska innovationer som underlättar för bonden.

Det moderna jordbruket

En modern bondgård kan vara långt från den romantiska bilden många har. Idag är de flesta gårdarna stora och högteknologiska. Maskiner för odling och skördning är väldigt avancerade, och de gamla mjölkningsmaskinerna har numera till stor del bytts ut mot en mjölkningsrobot. Användandet av robotteknologi för mjölkning har inte lett till sämre förhållanden för djuren, men det har sannerligen lett till förbättrade förhållanden för bonden, som inte behöver vara uppe med tuppen för morgonmjölkningen och kan spendera mer tid på annat, fritid eller andra sysslor på gården, i stället för att stå i mjölkgropen. Livet på en bondgård betyder problemlösning från morgon till kväll, och en bonde behöver ha kunskap inom vitt skilda områden, från ekonomi och personal till djurskötare och mekaniker. Till hjälp finns det tack och lov tekniska lösningar, och alla dessa komplicerade problem som dyker upp, med hjälp av teknik som våra farföräldrar inte hade tillgång till, som t ex en inspektionskamera är det lätt att hitta felet. Man undrar hur långt teknologin kommer att leda oss.