Vilka arbetar på en bondgård?

Vilka arbetsuppgifter som finns på en bondgård beror naturligtvis på om det är en mjölkbondgård eller en jordbruksgård. Det som alla bondgårdar har gemensamt är dock att det finns mycket arbete att göra – för mycket för att en enda bonde ska klara det själv, om gården är någorlunda stor. Därför har bonden vanligtvis anställda som hjälper till i arbetet.

Om man tar en mjölkbonde som exempel, inkluderar arbetsdagen uppgifter som att bruka mark där man odlar foder till korna (vilket i sig innefattar en rad arbetsuppgifter som att plöja åkern, så, gödsla och skörda) att släppa in eller ut korna på bete och att mjölka alla kor. Anställda på gården kan antingen tilldelas ett särskilt ansvarsområde, eller helt enkelt hjälpa till med de uppgifter som behöver göras just den dagen. Det senare är sannolikt vanligare, eftersom de uppgifter som är aktuella på en gård går i cykler: under en period kan man arbeta med att skörda flera dagar i sträck, medan sådd är det enda man gör under en annan period.

En bonde med anställda har således en tudelad roll, då hen dels arbetar sida vid sida med sina anställda, dels ska vara deras chef. Det kan vara en svår position, som kräver goda ledarskapsförmågor. Om du är ny som chef på ditt jobb, och känner att du också skulle behöva förbättra dina ledarskapsförmågor, kan du gå en kurs hos Advantum. Det är en kompetens som du har nytta av oavsett vilken bransch du arbetar inom.