Hur lever ekologiska kor?

Att vara ekologisk mjölkbonde innebär att man ska se till att ens kor får leva så naturligt som möjligt, det vill säga enligt deras instinkter och naturliga beteende. Något som många inte tänker på är till exempel att kon är ett flockdjur, med ett socialt beteende och en rangordning inom flocken. På en ekologisk bondgård får korna därför gå utomhus under sommarhalvåret för att kunna inrätta sig i flocken. Utomhus får de även chans att beta, så som är naturligt för dem. Korna måste även ha möjlighet att gå ut under vinterhalvåret för att röra på sig.

När man driver en ekologisk bondgård är det därför viktigt att man har ett bra stängsel runt kornas inhägnad, så att man som bonde känner sig trygg med att släppa ut korna på bete. På Kellfri.se hittar du bland annat en jordborr, så att du kan sätta ner pålarna till stängslet stadigt i marken och vara säker på att de sitter.

Något annat som skiljer livet för ekologiska kor från andra kor är att de får tillbringa mer tid med sina kalvar efter födseln. Kon får till exempel slicka kalven torr själv, och kalven får dia under minst ett dygn. Det är något som både kalv och ko mår bättre av.