Olika typer av jordbruk

Människans förmåga att tämja och förädla naturen är förunderlig. I och med detta har många olika typer av jordbruk uppstått, allt eftersom människan har skapat sig olika behov.

Spannmål

Det första jordbruk som har kunnat hittas på olika arkeologiska fyndplatser är odling av spannmål och än idag är detta en viktig näringskälla, såväl för boskap som för människor.

Djur

Att föda upp djur för kött, mjölk, ägg, läder och ull med mera har länge varit en nödvändighet och är så än idag. Vanliga djur inom denna produktion är kor, grisar, får och höns men även getter, strutsar och alpackor ses ibland.

Plantage

På plantagen odlas grödor som inte är livsnödvändiga för oss men som vi gärna använder ändå. Det inkluderar bomull, kaffe och socker.

Blandbruk

Ett blandbruk är som namnet anger en blandning av olika jordproduktioner. Man kan exempelvis både föda upp boskap för mjölkproduktion samt odla vete och råg som ju faller inom spannmålsjordbruk.

Ekologiskt jordbruk

Därtill kan alla typer av jordbruk vara ekologiska jordbruk då man exempelvis undviker att använda miljögifter inom produktionen.