Vad krävs för KRAV-märkning?

Få märken är så igenkännbara som KRAV. Det sägs till och med vara Sveriges mest kända miljömärkning för livsmedel. För att en lantbrukare ska få bära KRAV-märket ställs höga krav, precis som namnet antyder.

Ekologisk

Allt från vete till ägg kan vara KRAV-märkt. Att en vara är märkt med KRAV innebär att den är tillverkad med tanke på miljöns och djurens välfärd. Den är alltså ekologisk vilket innebär att vetet inte har besprutats med otäcka kemikalier eller att djuren har fått växa upp i en hälsosam miljö med artanpassad föda och utan steroider. Därtill innehåller produkten inte några konstiga tillsatser och den är inte genetiskt modifierad.

Lantbrukarens väl

KRAV-märkning innebär även att lantbrukaren har en god arbetsmiljö som inte utsätter dennes kropp för onödig påverkan. KRAV-märkning är alltså en symbol som lägger vikt vid produktionens alla delar.

Kontroll

Självfallet måste bäraren av KRAV-märket kontinuerligt uppfylla KRAV-reglerna och detta kontrolleras årligen.