När gröna vågen kom till stan

1970-talet för tankarna till gröna vågen med dess håriga armhålor och kläder tvättade med aska. Det kan tyckas lite extremt idag men faktum är att väldigt många människor drogs med i det här engagemanget och allt fler ville flytta ut på landsbygden för att bli självförsörjande lantbrukare.

Våg ett och två

Vågen under 1970-talet var i själva verket den tredje gröna vågen. Redan mellan 1780-talet och 1820-talet vällde den första vågen över den europeiska kontinenten. Det var en era präglad av fransk romantik med Rousseau i spetsen där det blev hippt att vistas i naturen. Under 1890-talet till 1920- talet vällde våg nummer två in där det återigen blev modernt med friluftsliv.

Tredje vågen

Så kom 1970-talets gröna våg där naturen och landsbygden stod i fokus. Nu räckte det inte enbart med att vistas i naturen, man skulle bo där och leva i dess stillhet. Denna gång var följarna väldigt miljömedvetna och visade sina aversioner mot stadslivets smuts och jäktande.

Politik

Politiskt var den tredje gröna vågen en guldera för Centerpartier och det blev även starten för Miljöpartiet. Påverkan var så stor att Sverige kom att ledas av Thorbjörn Fälldin efter att Centerpartiet vunnit riksdagsvalen 1973 och 1976.