Bönders fritid

Bondeyrket är mycket speciellt såtillvida att man bor på sin arbetsplats, och att arbetet upptar större delen av ens tid. Dessutom måste man vara redo att hoppa in och arbeta när som helst – om något akut händer med exempelvis djuren måste det åtgärdas direkt, även om det är mitt i natten. Alla dessa faktorer gör att gränsen mellan arbete och fritid är mycket flytande för bönder. Lägg till det att många bönder uttrycker att de tycker att deras jobb är roligt, så blir distinktionen ännu mer otydlig – det blir närmast som att bönder arbetar med sin hobby.

Som ett tydligt exempel på detta kan nämnas bonden Jonas, som var en del i en studie om bönders identitetsbyggande vid Södertörns högskola 2013. Han menar att hans främsta fritidsintresse är jakt – men jakt är också en del av hans arbetsuppgifter, eftersom det ingår i skogsbruket på gården.

Även bönder behöver dock stunder då och då när de bara slappnar av, och inte gör något särskilt. Då uppskattar de sannolikt att sitta utomhus, för att kunna njuta av deras närhet till naturen och deras ostörda läge, långt bort från trafik och stadsljud. Även om man inte bor på en bondgård kan man dock vilja sitta utomhus när det är fint väder, och på Furniturebox.se hittar man ett brett utbud av utemöbler som passar bra både på en bondgård och på tomten till en villa eller ett radhus.