Finska vinterkriget och bönderna

Finland är ett bondeland. Det är först och främst finska bönder, som i dessa dagar kämpar för sin frihet, sina anhöriga, sin jord, sina hem och sin hembygd. Svenska bönder kan inte oberörda åse denna kamp. Den finske bonden spiller nu sitt blod i det tappraste försvar för de höga ting som är oumbärliga.”

Detta skrev Vilhelm Moberg i RLF-tidningen under år 1939. Det var det finska vinterkriget som precis hade börjat rasa och endast ett par dagar från det att kriget hade inletts försökte Moberg uppmana Sveriges bönder att ställa upp genom att skriva i Riksförbundet Landsbygdens Folks medlemstidning. Vädjan tog skruv och snart kom Sveriges lantbrukare och lantbruksföreningar till Finlands undsättning under parollen ”Finlands sak är vår”.

Sovjetunionen attackerar

Det var den 30 november 1939 som Sovjetunionen gjorde slag i saken och attackerade Finland. Denna drygt tre månader långa strid har kommit att kallas för det finska vinterkriget.

De svenska bönderna kände starkt för sina ”bröder” och samlade in belopp på många miljoner för att stödja Finland. Det var genom olika svenska kampanjer som hjälpen samlades in och däribland fanns fraser som ”Ett ägg per höna till Finland” eller ”En dagsmängd mjöl till Finland”.

Krigsbarnen

Böndernas insatser har i mångt och mycket glömts bort. Vad de flesta dock kommer ihåg är alla de finska krigsbarn som kom till Sverige för att söka skydd efter det finska vinterkriget och under andra världskriget. De svenska bönderna var i allra högsta grad en viktig del i detta då det var just på landsbygden som många av barnen kom att tillbringa sin tid. Det uppges att 70000 barn kom till Sverige under dessa år men enligt SVT var inte allt frid och fröjd. Många av barnen blev nämligen både misshandlade och utsatta för övergrepp.