Vattenbristen ett hot för lantbruket

Vattenbrist förknippas kanske för många med heta platser som i länderna längs ekvatorn. Att många av striderna där i grund och botten handlar om resursbrister, och då framförallt vattenbrist, är det många som har spånat kring. När dessa länders politik och klimatets grafer läggs på varandra kan tydliga samband ses. Jemen är ett sådant land, där man till och med i små byar har ihjäl sina grannar för att komma över den enda brunnen som ännu inte har sinat. Det är en oroande utveckling. När så dagstidningarnas rubriker började skrika ut varningar om vattenbrist i Sverige var det nog många som höjde på ögonbrynen. Utanför fönstreöste regnet ner och åar svämmade årligen över. Vattenbrist? Här?

Sveriges vattenreserv

Ja, det råder vattenbrist i Sverige och det är då främst grundvattnet man talar om. Att vara lantbrukare och sakna vatten är förmodligen de flestas mardröm. Extra utsatta är de gårdar som kräver mycket konstbevattning till sina odlingar men även boskap behöver sin beskärda del. Vad gör man och hur kan det komma sig att Sverige har hamnat i en sådan här situation?

Enligt LRF uppskattas det finnas vatten nog för 110 miljoner människor. Det borde räcka gott och väl om man tänker sig att landet inte ens har en population som är en tiondel av den siffran. Så vad försiggår?

Det finns två huvudproblem där det första är att de tidiga snöfallen och vårregnen har lyst med sin frånvaro. Att det regnar hela sommaren lång kan förvisso hjälpa grödorna och ytvattennivån men under denna årstid är naturen så full av växter att dessa suger upp det mesta av vattnet. Det innebär att väldigt lite vatten rinner längre ner i marken för att slutligen bli grundvatten.

Det andra huvudproblemet är att även om grundvattnet är ganska jämt fördelat över riket så är varken gårdar, industrier eller människor det. I de tätbefolkade områdena kommer det rimligtvis att krävas mycket mer vatten än vad det gör i områden med färre bosättare. Ett tätbefolkat område som har haft en liten nederbörd under våren löper därmed högst risk att drabbas.

 

dry and broken part of a corn field.

Hur man hanterar vattenbrist

De flesta situationer blir lättare att hantera om man är förberedd och har tagit till åtgärder. Här är några tips för lantbrukare:

  • Mät vattennivån i brunnen.
  • Borra eventuellt en ny brunn.
  • Planera vattentillgången vid odlingar och beten.
  • Spara på vattnet och använd ytvatten när det går.