Vad är lantbruk?

I dagens samhälle har det blivit alltmer vanligt att flytta in till städer varpå det lantliga livet till viss del har lämnats åt sidan. Dock finns det människor som fortfarande tycker om att bo ute på landet, både i Sverige…

Svenska lantraser

De flesta känner till några svenska lantraser men få har nog koll på exakt vilka djur som omfattas av detta begrepp. De svenska lantraserna kallas för husdjursraser och de djur som ingår i denna kategori uppfyller alla kriterier som myndigheten…

Framtidens Jordbruk

Utrotade arter och framtidens jordbruk Många arter har blivit utrotade eller är idag utrotningshotade på grund av att deras revir minskat, vilket till stor del berott på att människan omvandlat dessa habitat till odlingsmark. Allteftersom världsbefolkningen ökat har behovet för…

En ny medvetenhet

Under den senaste tiden har det debatterats en hel del om hur vi svenskar är dåligt förberedda för en kris när det gäller mat. Det är mycket märkligt. Vår grad av självförsörjning är näst intill utplånad och ett faktum är…

Bönders fritid

Bondeyrket är mycket speciellt såtillvida att man bor på sin arbetsplats, och att arbetet upptar större delen av ens tid. Dessutom måste man vara redo att hoppa in och arbeta när som helst – om något akut händer med exempelvis…

Vilka arbetar på en bondgård?

Vilka arbetsuppgifter som finns på en bondgård beror naturligtvis på om det är en mjölkbondgård eller en jordbruksgård. Det som alla bondgårdar har gemensamt är dock att det finns mycket arbete att göra – för mycket för att en enda…

Hur lever ekologiska kor?

Att vara ekologisk mjölkbonde innebär att man ska se till att ens kor får leva så naturligt som möjligt, det vill säga enligt deras instinkter och naturliga beteende. Något som många inte tänker på är till exempel att kon är…