Bönders fritid

Bondeyrket är mycket speciellt såtillvida att man bor på sin arbetsplats, och att arbetet upptar större delen av ens tid. Dessutom måste man vara redo att hoppa in och arbeta när som helst – om något akut händer med exempelvis…

Vilka arbetar på en bondgård?

Vilka arbetsuppgifter som finns på en bondgård beror naturligtvis på om det är en mjölkbondgård eller en jordbruksgård. Det som alla bondgårdar har gemensamt är dock att det finns mycket arbete att göra – för mycket för att en enda…

Hur lever ekologiska kor?

Att vara ekologisk mjölkbonde innebär att man ska se till att ens kor får leva så naturligt som möjligt, det vill säga enligt deras instinkter och naturliga beteende. Något som många inte tänker på är till exempel att kon är…

Olika typer av jordbruk

Människans förmåga att tämja och förädla naturen är förunderlig. I och med detta har många olika typer av jordbruk uppstått, allt eftersom människan har skapat sig olika behov. Spannmål Det första jordbruk som har kunnat hittas på olika arkeologiska fyndplatser…