Olika typer av jordbruk

Människans förmåga att tämja och förädla naturen är förunderlig. I och med detta har många olika typer av jordbruk uppstått, allt eftersom människan har skapat sig olika behov. Spannmål Det första jordbruk som har kunnat hittas på olika arkeologiska fyndplatser…