Hur lever ekologiska kor?

Att vara ekologisk mjölkbonde innebär att man ska se till att ens kor får leva så naturligt som möjligt, det vill säga enligt deras instinkter och naturliga beteende. Något som många inte tänker på är till exempel att kon är…

Olika typer av jordbruk

Människans förmåga att tämja och förädla naturen är förunderlig. I och med detta har många olika typer av jordbruk uppstått, allt eftersom människan har skapat sig olika behov. Spannmål Det första jordbruk som har kunnat hittas på olika arkeologiska fyndplatser…