Hemsida

Hur lever ekologiska kor?

Att vara ekologisk mjölkbonde innebär att man ska se till att ens kor får leva så naturligt som möjligt, det vill säga enligt deras instinkter och naturliga beteende. Något som många inte tänker på är till exempel att kon är…

Olika typer av jordbruk

Människans förmåga att tämja och förädla naturen är förunderlig. I och med detta har många olika typer av jordbruk uppstått, allt eftersom människan har skapat sig olika behov. Spannmål Det första jordbruk som har kunnat hittas på olika arkeologiska fyndplatser…

Vad krävs för KRAV-märkning?

Få märken är så igenkännbara som KRAV. Det sägs till och med vara Sveriges mest kända miljömärkning för livsmedel. För att en lantbrukare ska få bära KRAV-märket ställs höga krav, precis som namnet antyder. Ekologisk Allt från vete till ägg…

Finska vinterkriget och bönderna

”Finland är ett bondeland. Det är först och främst finska bönder, som i dessa dagar kämpar för sin frihet, sina anhöriga, sin jord, sina hem och sin hembygd. Svenska bönder kan inte oberörda åse denna kamp. Den finske bonden spiller…

Vattenbristen ett hot för lantbruket

Vattenbrist förknippas kanske för många med heta platser som i länderna längs ekvatorn. Att många av striderna där i grund och botten handlar om resursbrister, och då framförallt vattenbrist, är det många som har spånat kring. När dessa länders politik…

När bönderna fick semester

Att äga ett lant- eller skogsbruk är förenat med en stor arbetsinsats. I det generella lantbruket är det markägaren själv som lägger ner sin tid och sin själ i arbetet på gården. I tidiga ottan är denne uppe för att…